KYMENTAKA  JA  VÄÄRTTI

Anttila-vaino poroitti pal kivii ja laitatti kivailaj, josta on puolet jo maan sisäh painunnu ja Tamppi-Jurkka–vaino sit viel kuto. -?  -No nii sanottih aina että kutoo kivaitaa.  s. 1596

Se Anttila ol sellai voimamies, mut ku se ol tukinkaalos, tai sitten tärvätä, nosti nii että rintah vikoitti.  s. 4667

Nyt om Miina ihlan yksin Käres ku Anttila kuol. Ohhan siel vain se Linkvist likempää Käres, jolla ov vijallii tytär.   s. 3709

Kyl se ol Anttila hyvä nuottamestar. Se sen paulotuksen tietäs, mu ei silt ny enäh tietoo otam milläh  (kuollut). Sil kal ne aina menee riskit miehet äkkinäisest.   s. 2581

Anttila se on täm paikal länkentekijä ollu.   s. 2176

Nuottapelil ne ennen kaloi sai pal, murhat tiinulliset vetvät nuotal kaloi tos Lahlempäässäkih.   s. 2586

Siin Toikam mäjel ol muurmestar, jalo muurmestar olkih ja pöyrämestar ja, pyörii varvas.  (= sorvasi, teki pyöriä)  s. 3162

Tokkolas ol ennen se vanktalo eikä siel olluk koppiikah.  (vankitalo)  s. 4475

Pajulan Anna kaivo ukoh kans ojii ja elel se paino, pal vaapparamp se ol ku ukkoh. Ol se nii ovela joka työh.   s. 4415  ( = edellä paineli,  vahvempi)

Se on kova juttuu ajah se Ukkolan äijä. Venka äijä se on jutuissah.   s. 4540

Se Ruusui (Ruusunen) ol huono kirveiv varttaja.   s. 4504

Toi Lehton Sovija tietää tanssit, se ol vankka tanssija oikei.   s. 4475

Se Tervoliinin mummu ol ja nii tarkkamuistii. Mes siä sit vaa puhuttah. Ja nii tarkkanäköi että näkee lasitav viel lukeja, vaikka on jo salam päälle.  s. 1827

Kyl nys Sipuran torpast sauhu nousee. Leipoovat vissih peijaisvehnäsii.  s. 2844

Täss om Märkjärven rantumil  sellasii nimii että nauraa jos puhuu.  s. 3273

Sanottih tääl Iitis että ol leiheitis ku ol hyvä saalis. Minkähälläi leiheitti siin olis, jos tää Märkjärvi kuivais ja toi Soilih hauta (hyvin syvä kohta) vaa jäis, nii kyll oltais leiheitis kaikk ihmiset ku niit kaloi vuovattais ittellennä.   s. 1892

Vahteristom poika on kahleksantoist vuotta ja viel jonnaa koulus. Mitäs siint pakkokoulust tulee. Ku on törö nii on törö vaikka kaiken ijän koulus istuis.  s.2766

Ennev Väärtim poika sano papillep papinluvus. Pappi kysy: Missäs se Jumala on? – Tuol Tokkolan pellom mettäs. - Mitäs se siel tekee? – Vittoi ottaa. – Mitäs se niil tekee? –Sellaist pappii sutkii joka näi tuhmaa tutkii.    s. 3905

Kum miä olin rippiluvus, nii pappi pam meitit potjetinottoh. (perunannostoon)   s. 3040

Ku rippikoulus oltih, nii papin takaa pojat kärytti tupakkaa että löyhkinä käy.  s. 2190

Voi, voi, kuinka sakijast niit ol susii enne, muk kaikk on hävinnyk.  Ku kattelvat ikkunast sisäh lumsatehelkih.   s. 2097

Ansavirsui tehtih nuottavirsuiks oikei. Ja pukinkarvoist kulotut teräset sisäh. Ens villaset sukat alla ja teräset päällä. Sanovatten ne virsut olleh nii jumalattomast lämpöset. Ku ves valu pois nii kuumonnu ol jalkoi.  s. 2587

Se tul vävyks taloh ku likka ol viel piem paskijai ja kasvatti siit morsijamen ittelleh. Ku se ennen ol sellai tapa että vanhemmat kaupan tek, ja ku morsijan ol piej ja vävy tek siit työtä nii kauvan ku likka kasvo.   s. 2823