ähdeteos: Aino Valli, Iitin ja Jaalan etymologis-kansantieteellinen sana- ja perinnekirja, 1988

KYMI  JA  LAUTTA

Maakansas ov vaa yks järvi mu Veskansas on  Kym. (s. 1642 -)

- Ei ne tuol Kymess enää lahnaverkkoi ruukka ku on se tukinkulku. Liistekkatittal se ko kaloi ottaa missä varoo kaloi olevaj ja ny maajärvis antovat ollak kakskii vuotta samal nijomiisel ku siell ei jon nousuvesii, muk ku tää Kym lasehtii, nii täyty joka vuos nijovas se paino jää ne liisteit… 

- Tää hertto ollas sellaist sekapuhetta tää Kymevvars.

- Myyvät Kymevvarsii huvilatonteiks.

- Ennen ku ol raja ollut täs Kymijoess että Valkeila ol jo Venäjää, nii sillon ol sellai laulu: Kiiskin kuppar se Jaalal likkoi Venäjällen naitti.

- Valkeilan pojat roskilla ajaa pitkij Jaalar raittii.

- Kymikunnal ne lautat on; ei tääl maakansas niist tieletä.

- Otvapuomii pannaa pitkin rantoi nii ko täs kymrannoiss on sellasii paikkoi.

- Kymirruukil ol käyty myymäs voita ja viljaa. Kyminsuussa on oikei huoneh missä sorttierataa tukkeja, mum muissa sorttierpaikoiss ov vaa ponttut.

 

Lautta (s. 1866 -)

-Sehän oliskii vahva toi Piilaan selkä, muk ku se laiva ajo tos syksyl ku Kym ol jäässä ja särk kaik pasaks toj jääm murhillel lautoillej ja ne jäi sihik keikkaa.

- Kerran vasta helluntakin tul tää järvi lautoillej ja juhannuksen elusviikol vasta tekvät toukoi.

- Miespelilhää sit tukkilauttaa kuletettii ennen. Kyll ol näännyksis ku pari päivää ja yötä kisko kankee rintaasav vast ja käy limasel pontal, se se miestä rääkkäs. Muk ku sattu tyynet ilmat ja suuret selät, nii kyl makoittikii välist viikonkii paikassaa, jos sattu vastatuulet, lautta pantii hännilt kii. 

- Olen tehnyr rahatöitäkii, pal tukkitöissä, kesäl lauttasij ja uitij ja talvell olir rahlis.

- Hevoskierrol sit ennen varpattii ellil lautattiin (tukkeja).

- Väsyttää se ja kyllöittää ku aina lauttaa ihmisii poikki.

- Lauttamies sai ennem palkkah makasiinist. Riistast sekih palkkah sai nii ko suutar ja raatalkih, joulusaikah viel saikih.

- Ennem maksettih lauttarahaa ku poikki mentii. Nym maksaa valtijo.

- Pyylä lauttapoikaa soutamaan sinuu.

- Sit lauttaveneht mie em muistak kuika ne airot ol. Airoil sit soulettii.

- Lauttavenehelkos sie menit?

- Venek kaatus ja se lihava vaimom möhry sai lauttavarpist kiij ja jäi sihir riippumaa. Siil lauttavarpiis kannatti ittijää.

- Sielhän niit on veskansas tukkimettii kun on ne murhat sylämmaat siel.